Veromatic International BV is opgericht in 1991 en gevestigd in Dordrecht.

Sinds haar oprichting heeft Veromatic zich ontwikkeld tot een internationale speler op het gebied van de ontwikkeling en productie van hoogwaardige machines voor warme en koude dranken, voor de professionele markt.

Onze missie

Veromatic heeft als missie: “To bring happiness at work”. Dat doel geven we gestalte door het ontwikkelen en produceren van state-of-the-art machines die consumpties van uitstekende kwaliteit bieden aan consumenten. Met als uitgangspunt: “Made to serve, designed to last”. In dit kader streven we naar langetermijn-partnerships met drankenoperators en grote drankenmerken.

Onze visie

Veromatic International heeft een sterke positie in haar thuismarkt Nederland en in Europa. Het is onze ambitie om deze positie in de toekomst te versterken door het creëren van nieuwe, duurzame partnerships met zowel automaten exploitanten en de food & beverage industrie.

Duurzaamheid

Wij verlagen de ecologische voetafdruk van onze dagelijkse activiteiten waar mogelijk. Zo gaan we kritisch om met het gebruik van energie, materialen en water. Het is een deel van onze mindset en een continu onderdeel van de manier waarop wij zaken doen.

Duurzaamheid is ook een onderdeel van het productontwikkelingsproces. We zijn kritisch op de hoeveelheid materiaal, het type materiaal en het energieverbruik van onze apparatuur.

Veromatic International heeft VIPS ontwikkeld (Veromatic Intelligent Power Saving), een zelflerend energiebesparing systeem, dat continu de perioden registreert waarin de machine niet in werking is. Op deze tijden schakelt de koffie automaat automatisch over naar de standby modus. Deze technologie kan zorgen voor een energiebesparing tot 43%.

Veromatic International meet het energieverbruik van elke machine volgens het protocol van de European Vending Association. Tests tonen aan dat onze machines goed presteren. Raadpleeg de specificaties van het apparaat voor meer gedetailleerde informatie.

Veromatic is aangesloten bij het collectieve Wecycle-systeem. Dit betekent dat machines die het einde van hun levenscyclus hebben bereikt, worden afgeleverd bij speciale recycling stations. Wecylce zorgt ervoor dat de machines optimaal gerecycled worden. De ingezamelde apparaten van Wecycle worden voor 75% – 90% gerecycled. Hierdoor blijven grondstoffen behouden en komen schadelijke stoffen niet in het milieu terecht.

Certificering

ISO 9001:
Wat is de betekenis van ISO 9001 Kwaliteitsmanagement

ISO 9001 is een internationaal erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. Veromatic voldoet aan deze norm, want wij zijn ISO 9001 gecertificeerd. Kwaliteitsmanagement komt terug in al onze procesonderdelen.
Met het ISO 9001 kwaliteitsmanagement borgen wij continue verbetering van de kwaliteit van onze producten, zodat we steeds beter kunnen voldoen aan de behoeften en eisen van onze klanten.

Milieu ISO 14001

ISO 14001 is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Veromatic voldoet aan deze norm en maakt gebruik van het milieumanagementsysteem om een passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. De basis voor het milieumanagement systeem is de ‘plan-do-check-act’ cyclus (PDCA). ISO 14001 stelt de volgende eisen aan de resultaten van het managementsysteem:
  • continue verbetering van de prestaties en het beschermen van het milieu (bijvoorbeeld door het voorkomen van milieuvervuiling);
  • beheersing van de milieurisico’s als gevolg van de activiteiten van de organisatie;
  • minimaal voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen.
Het gaat daarbij om de mogelijkheden voor Veromatic om invloed op het milieu uit te oefenen vanuit een ‘levenscyclus’ perspectief. Dat wil zeggen dat ook de mogelijke milieuaspecten bij leveranciers en bij afnemers binnen het milieumanagementsysteem vallen, in het kader van duurzaam ondernemen.

Godrej Groep

Veromatic is onderdeel van de Godrej Groep, India

Veromatic International is een samenwerking gestart met Godrej & Boyce Mfg Co Ltd uit India om de geografische expansie buiten Europa mogelijk te maken. Dit opent nieuwe mogelijkheden voor Veromatic International BV en nieuwe markten.

De Godrej Groep, India:

  • Opgericht in 1897
  • Klantenbestand: 600 miljoen
  • Omzet: rond 4.1 miljard US dollars
  • Aantal werknemers: ong. 20.000 wereldwijd

Vacatures

Wij zijn een no-nonsens bedrijf met een “can do” mentaliteit, klantgericht en een internationale oriëntatie. Wij geloven in de interactie tussen mensen. Interactie leidt tot nieuwe ideeën, betere oplossingen, grotere inzichten en realistische verwachtingen. Ben je geïnteresseerd in Veromatic en ervan overtuigd dat je past bij het profiel van Veromatic International? Mail dan je motivatie met referenties en cv naar: hrm@veromatic.com